Предбрачен договор

Предбрачен договор

Днес ……… 20… г. в гр. ………………… на едно тайно място при неизяснени обстоятелства се сключи настоящия предбрачен договор между:

……………………………………………, живущ в гр. ……………. ул. (ЖК) ………………….. , № (бл.) …….. притежаващ лична карта № ……………. издадена на …………….. г. от …… РПУ на МВР – ……………….., ЕГН ……………….. ,

наричан в договора за краткост Мръсното животно от една страна

И

……………………………………………, живуща в гр …………… ул. (ЖК) …………………… , № (бл.) ……. притежаваща лична карта № ……………… издадена на ……………. г. от …… РПУ на МВР – ………………., ЕГН XX……………. ,

наричана в договора за краткост Любимата жена от друга страна.

1. Предмет на договора:

   1. Настоящият договор регулира личните взаимоотношения между Любимата жена и Мръсното животно.

   2. Любимата жена дарява Мръсното животно с най-ценното което има, а именно своята лична свобода, като дава съгласието си да встъпи с него в законен граждански брак (едно бъдещо-несигурно събитие) доколкото това не противоречи на клаузите на настоящия предбрачен договор и са изпълнени особените му изисквания.

   3. Мръсното животно с радост приема направената саможертва от Любимата жена по т. 1.2. и й предоставя безвъзмездно за временно или безсрочно ползване, по предназначение или не, по начини и средства каквито тя намери за добре, заедно или поотделно всичко което има.

2. Задължения на страните:

   1. Мръсното животно се задължава:

      1. Да обожава Любимата жена.

      2. Да прави секс само с нея и то когато тя желае.

      3. Да прави секс поне 3 до Х пъти на раз.

      4. Да прави секс поне 3 до Х пъти в седмицата само с Любимата жена.

      5. Да прощава на Любимата жена всичките и недостатъци (които естествено тя няма).

      6. Да купува на Любимата жена шоколадчета и други вкусни неща.

      7. Да ходи с Любимата жена на кино, кафе, ресторант и други увеселителни заведения поне 3 пъти на две седмици (през останалото време тя ще се развлича сама).

      8. Да купува на Любимата жена различни скъпи подаръци.

      9. Никога да не напомня, за това, че и е купувал скъпи подаръци.

      10. Да не капризничи.

      11. Да не говори гадости.

      12. Да отговаря честно на поставените въпроси.

      13. След честния отговор (вж. т. 4.1.3) да не избягва удара по главата.

      14. Да не иска невъзможни неща.

      15. Въобще нищо да не иска.

      16. Да не обръща внимание на лица от противоположния пол.

      17. Да подарява редовно цветя на Любимата жена.

      18. Да и позволява да се повози на неговата кола (естествено Любимата жена ще управлява).

      19. Да не нанася вреда на живота и здравето на Любимата жена (на всички останали може).

      20. Да не забравя редовно да звъни на Любимата жена, ако тя не вдига телефона, да звъни повторно докато тя не вдигне слушалката.

   2. Любимата жена се задължава:

      1. Да се отнася благосклонно към Мръсното животно.

      2. Да не обраща внимание на недостатъците му (които той има много).

      3. Да прави секс, когато не е разстроена, уморена и няма главоболие.

      4. С радостна усмивка да приема подаръци, цветя, шоколадчета и да ходи на кино.

      5. В присъствие на Мръсното животно да не обръща внимание на лица от противоположния пол.

      6. Да не иска невъзможни неща (ако има такива).

      7. Когато управлява автомобила, принадлежащ на Мръсното животно, да се старае да не причинява сериозна вреда на автомобила или на здравето на Мръсното животно.

      8. Да отговаря на телефонните позвънявания.

      9. Весело да се смее над всички (даже идиотските) шеги на Мръсното животно (естествено ако шегите не засягат личността на Любимата жена).

      10. Да бъде търпелива (в границите на разумното).

3.Права на страните:

   1. Мръсното животно има нужда от Любимата жена, а не от права (т.е. няма права).

   2. Любимата жена е с неограничени.

4. Санкции на страните:

   1. Мръсното животно:

      1. За нарушаване на т. 2.1.4. търпи санкция във вид на лишаване от мъжкото си достойнство.

      2. За нарушаване на т. 2.1.10 носи отговорност във вид на дреха на стойност 500 лв.

      3. За нарушаване на т. 2.1.12 получава удар по главата.

      4. За нарушаване на т. 2.1.16 получава 3 удара по главата и 1 по мъжкото достойнство (или обратното – по избор на Любимата жена).

      5. За нарушаване на всички останали точки Любимата жена има право силно да се обижда.

   2. Любимата жена.

      1. Не търпи никакви санкции, защото е Любимата жена.

5.Срок на действе на договора:

   1. Настоящият договор действа до настъпването на летален изход на една от страните.

   2. На всяка от страните се забранява да ускорява настъпването на летален изход на другата страна.

6. Други условия на договора:

   1. Настоящия договор се издава в един екземпляр, и тъй като на Мръсното животно не може да се разчита, оригинала на гореизложения договор се пази от Любимата жена.

   2. Настоящия договор влиза в сила от момента на неговото подписване от страните.

   3. Всички спорове и разногласия, произтичащи от настоящия договор следва да се опита да бъдат решавани по пътя на преговори.

   4. Настоящия договор не подлежи на разтрогване.

   5. Да се подпише с кръв от страна на Мръсното животно и с молив от страна на Любимата жена.

7. Подписи и реквизити на страните:

МРЪСНО ЖИВОТНО: …………………………
……… 20… г.           / ……………………. /
ЛЮБИМА ЖЕНА: …………………………
/ ……………………. /

Из протоколи за ПТП

„Пешеходецът ме блъсна и падна под автомобила.“

„Като се връщах, уцелих друга къща и се блъснах в дърво, което не ми принадлежеше.“

„Другата кола се сблъска с моята, без да предупреди за намеренията си.“

„Мислех, че прозорецът ми е отворен, но се оказа затворен, когато пъхнах главата си през него.“

„Сблъсках се със спрял камион, който идваше отсреща.“

„Един камион влезе на заден ход през предното ми стъкло и удари жена ми по главата.“

„Този човек беше едновременно навсякъде по платното. Трябваше няколко пъти да лавирам, преди да го блъсна.“

„Ударих телефонната будка, докато се опитвах да убия една муха в колата, която ме тормозеше.“

„Шофирах от 40 години, когато заспах на волана и така се стигна до катастрофата.“

„Отивах на лекар с проблеми в задния ход, когато коляновият ми вал отказа и бях принуден да катастрофирам.“

„Като наближавах кръстовището, внезапно се появи знак на такова място, където никога не е имало знак „Стоп“. Не можах да спра навреме, за да избягна сблъсъка.“

„Бутнах пешеходеца на заден ход, защото не исках да ударя предната броня.“

„Автомобилът ми беше законно паркиран, когато блъсна на заден ход другата кола.“

„Невидима кола се появи от пустошта, удари автомобила ми и изчезна отново.“

„Казах на полицията, че не съм ранен, но когато свалих шапката си, установих, че имам счупен череп.“

„Сигурен бях, че старецът никога няма да стигне до отсрещния тротоар, когато колата ми го застигна и го блъсна.“

„Пешеходецът не знаеше в каква посока да поеме, така че аз минах през него.“

Задачки – закачки

Учебник по математика е издаден от издателство ЭКСМО-Пресс в 2002 година. Това са няколко задачи от учебника. Отбелязваме, че текста НЕ е изменен, а точно препечатан от книгата:

1. От маса отрязали един ъгъл. Колко ъгъла са останали на масата?
А колко ъгъла ще има ако се отрежат два, три, четири ъгъла?

Отг.:
Ако масата е четириъгълна (което не е очевидно), то естествено ще станат пет. Или четири. В зависимост от линията на рязане. И то ако редположим, че режем в права линия,а не фигурно. Ако отрежем още един ъгъл – то зависи кой и отново по каква линия режем. Общо казано задачата е лоша – има твърде много допускания …

2. В тарелка лежали 3 моркова и 4 ябълки. Колко плода има в тарелката?
Отг.:
Е, какво е плод досега биологията не е дала определение, но ако е по магазинному – то 4 ябълки.

3. На полилея светели 5 крушки. Две от тях изгорели. Колко лампи останали на полилея?
Отг.:
Отлична задача. Смятам е ясно, че са останали 5 (в задачата никъде не е казано, че са ги свалили след изгарянето). Отделно обаче като се замисля може да са светели 5, ама да е имало 10.

4. Майка имала дъщеря Даша, син Саша, куче Рошльо и котарак Писан.
Колко деца е имала мама?
Отг.:
Биологически – две. Юридически също. А дали счита животните за свои деца (дори и приемни) – това е отделен въпрос.

5. В коридора има 8 обувки. Колко деца играят в стаята?
Отг.:
Ндааа… Без задълбочени знания задачата си е трудна. Може да се предположи с голяма степен на достоверност, че не са повече от 4, ако изключим възможността някой да е дошъл бос или да е влязъл с обувките.

6. На няколко маси има 12 ножа. Колко са масите в стаята?
Отг.:
очевидно – николко. Или много…

7. На кокошката Мирка се родили пиленца: едно червеничко и две белички.
Колко пиленца има Мирка?
Отг.:
Пиленцата са три спор няма, но Мирка е някаква мутирала кокошка – ражда.

8. Прилетели два коса, две лястовици, два таралежа (на руски явно е правописна грешка). Колко птици са прелетели?
Отг.:
Прилетели над къщи? Е, ако способността да лети все пак не прави таралежа птица (може просто силно и високо да са го метнали), то птиците са 4.

9. Седели на водата три врабчета. Едното излетяло. Колко са останали?
Отг.:
Едно е останал. Което излетяло. Останалите са потънали. Гаранция!

10. Търкаля се по масата разноцветно пръстенче: едната част от него е червена, другата зелена, а третата жълта. Когато пръстенчето се дотъркаля до края на масата какъв цвят ще се вижда?
Отг.:
Ако приемем, че масата е с ъгли. А за разноцветното пръстенче: откъде да знам?

11. На полица стояли детски книжки. Притичало куче, и взело една книжка,
после още една, после още две. Колко книжки ще прочете?
Отг.:
Е кой го знае колко. Не повече от четири. Все пак може да не прочете всичко. Но колкото и да прочете ще са от полза – кучето явно е умно.

12. Мама изтървала поднос, на който имало две чаши на цветчета, две на прасковки и две на ягодки. Колко чаши са останали?
Отг.:
Зависи от мекостта на пода (или на каквото там ги е изтървала) и чупливостта на чашите…

13. На дъба имало три клончета и на всеки от тях по три ябълки. Колко са всички ябълки?
Отг.:
Колко в света или колко на дъба? На дъба – девет. А всички ябълки – мно-о-ого… (абе дъб с ябълки – може да са му приковали 3 клона от ябълка – или присадили ?)

14. Колко пиленца е извел петела, ако е снесъл 5 яйца?
Отг.:
Къде ли ги е извел? на разходка? Е сигурно много. Но след като яйцата са току що снесени (от петела тц, тц) тях не ги броим.

15. Един банан пада от елхата на всеки 5 минути. Колко ще паднат за един час?
Отг.:
Е много ясно – 12. Освен, ако на онзи с торбата с банани на елхата не му свършат по рано.

16. По двора се разхождат петел и кокошка. Петела има 2 крака, а у кокошката 4. (интересна кокошка – 4 бутчета) Колко крака са се разхождали по двора?
Отг.:
Като гледам зависи от разположението на краката на кокошката и като не знам колко използва. Както и кои крака да считам за разхождащи?
Ако другия чифт и стърчи на гърба, или ако се разхожда припълзявайки…

17. На масата имало 5 чаши с ягоди. Мишо изял една и я оставил на масата. Колко чаши има на масата?
Отг.:
Неизядени или общо? Неизядени – 4. Иначе пак са си 5.

18. На полата на Маша избродирали три вишни и две ябълки.
Изяли една вишна и две ябълки. Колко плодове са останали?
Отг.:
На роклята – останали са избродирани 5 изображения на плодове (ако вишната е плод). А плодове са останали три по-малко от колкото са били.