Ей това е дупка

Само се оплакваме, че имало много дупки по Софийските улици, я вижте в Гватемала сити какво е положението.
Лоша канализация, дъждове – последиците са причинени щети, евакуация и жертви 🙁